Varför är inte hemsidan på svenska?

EGOA-projektet drivs av svenska Luftfartsverket och involverar flygledare, flygklubbar m fl som är aktiva i Östgöta TMA. Varför finns det då inte en svensk version av hemsidan kanske man frågar sig? Svaret är följande:

ADS-B är en tjänst vars utveckling följs med stort intresse världen över. Sverige har trots sin blygsamma storlek bland världens länder kommit mycket långt inom detta område och övriga flygvärlden följer med stort intresse vad som sker här. Det är alltså ett måste att denna hemsida finns på engelska för att projektet ska nå en större publik och hjälpa till att driva utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen. Trots högt uppsatta mål inom projektet så är resurserna begränsade, även de personella, vilket gör att tid inte finnes till att hålla två versioner av hemsidan igång. Vi har därför valt att enbart göra en engelsk version av hemsidan då de flesta svenskar behärskar även engelska relativt väl. En hel del av materialet på sidan i form av presentationer, rapporter, länkar med mera finns dock på svenska.

De länkar i menyn som heter "ATS-sidor" och "Tekniska gruppen" riktar sig till de som anmält ett intresse av att vara med och bidra i den utveckling som EGOA-projektet innebär, eftersom detta är folk anställda i flygtrafiktjänsten eller verksamma inom det svenska allmänflyget är hela de sidorna på svenska. Är det någon som känner att han/hon vill ha mer information, på svenska, så tveka inte att kontakta någon i projektgruppen. Kontaktinformation finns under länken "Contact" i menyn till vänster.

Med vänlig hälsning

Roger Li,
Tekniskt ansvarig och webansvarig i EGOA-projektet