Var med och tyck till

Här kan Du ta del av en del av de frågeställningar och problem vi har identifierat i EGOA-projektet. Vi hoppas att även Du som inte arbetar i Östgöta TMA vill ta del av denna sida och ge dina synpunkter och förslag till oss. Maila eller ring - alla synpunkter är värdefulla.

Problem med dubbla etiketter på presentationsutrustning
Problem med historiska plottar SSR kontra ADS-B
Förbandsflygning med ADS-B transponderProblem med dubbla etiketter på presentationsutrustning

I ett tidigt stadie uppmärksammades att det uppstod ett problem vad gällde presentation av luftfartyg med både SSRoch ADS-B på RDP samt RPU. I de fall där torn/tmc tilldelat ett luftfartyg en SSR-transponderkod ur lokal kodbank fungerar inte associeringen av ADS-B och SSR på annat än den egna skärmen. Följden blir att både SSR och ADS-B etikett presenteras för samma luftfartyg på övriga flygtrafikledningsenheter.

Exempel:
SEKMH från Linköpings flygklubb tilldelas SSR-kod 0501 av SAAB-tornet vid uttaxning. Koden är en av de koder som SAAB disponerar fritt för lokala flygningar.
Koden rings/skickas normalt inte vidare till angränsande enheter om dessa inte påverkas av flygningen. I detta fallet ska flygningen ske lokalt i trafikvarvet på SAAB och därför vidarebefordras inte koden till andra enheter.
SEKMH har även ads-b transponder och då flygplanet är i luften slås ssr samt ads-b informationen samman till ett sk fuserat eko på SAAB-tornets skärm. På ÖKC:s skärmar presenteras dock både ssr och ads-b på samma eko, eftersom RPU:n inte kan associera de båda till ett fuserat eko. Detta kan upplevas som störande information, framförallt kring flygplatserna där många flygningar sammanstrålar.


Det finns några olika förslag till lösningar på problemet
* ssr-koder tilldelas endast ur central kodbank för varje flygning. Kan dock bli trögjobbat och svårt att distribuera till berörda ATS.
* den inställda transponderkoden länkas in i ads-b transpondern redan i flygplanet. På detta sätt kan associeringen av callsign och ssr-transponder skickas med i ADS-B meddelandet till presentationsutrustningen på marken Genom att göra på detta sättet är problemet löst nästan innan det uppstår. Frågan är dock om detta är tekniskt möjligt.

Tillbaka till toppen


Problem med historiska plottar SSR kontra ADS-B

Tidigt under EGOA försöken uppmärksammades att det användes samma antal historiska plottar för SSR och ADS-B eko. Eftersom det är olika uppdateringsfrekvens på SSR och ADS-B blir "svansarna" olika lång på luftfartyg med samma hastighet beroende på om de har ADS-B eller SSR. Då ett "fuserat" eko skapas på RDP/RPU presenteras endast ADS-B-"svansen". Följden blir att luftfartyg med samma hastighet får olika långa "svansar" och ger därmed en felaktig bild av luftläget.

Förslag till lösning:

Förutsättningar: SSR uppdateras var 6:e sekund. ADS-B uppdateras varje sekund.

Lösning: SSR får en historisk plot vid varje uppdatering. ADS-B får en historisk plot varje uppdatering de senaste sex sekunderna, för att återge den snabbare uppdateringen. Var sjätte plot som presenteras sparas sedan för att ligga kvar lika länge som SSR-plottarna.Tillbaka till toppen


Förbandsflygning med ADS-B transponder

Vi förbandsflygning då luftfartygen har SSR transponder har normalt endast "ettan" sin transponder till. Då luftfartyg med ADS-B transponder flyger i förband uppstår ett problem ur flygtrafiklednings synpunkt. Eftersom det tar flera minuter för en ADS-B transponder att "resa sig" är det inte lämpligt att ha den avstängd i luften. Vid en ev uppdelning av förbandet är det inte acceptabelt att det tar minuter innan alla förbandsmedlemmarna syns hos Fl. Dessutom skulle all ADS-B information på en ev CDTI försvinna hos de förbandsmedlemmar som har transpondern avslagen. Problemet blir då att det presenteras ett antal callsigns på samma eko och det kan bli "grötigt" på skärmen där förbandet ligger.
Ett sätt att lösa detta är att Fl själv släcker ut de callsigns som han ej vill se i förbandet. Detta bör kunna ske med en musklickning. På samma sätt måste callsign kunna aktiveras igen vid behov.

Tillbaka till toppen

 

EGOA för ATS

Om projektet

Deltagande ATS

Frågor och svar

ADS-B och Flygtrafikledning

Var med och tyck till

 

Startsida EGOA för ATS