Om Projektet

På EGOA:s huvudsida (under "Abot EGOA") kan Du hitta en beskrivning av hela projektet.

Specifikt för Flygtrafikledningen

Under projektet kommer presentationsutrustning, som är framtagen för att sampresentera ADS-B data och SSR data, att användas och utvärderas. Problemområden ska identifieras och förslag till lösningar ska utarbetas.

Ett antal prov ska utföras där flygtrafikledningspersonal ska få möjlighet att t ex prova att "radarleda" ett ADS-B utrustat luftfartyg för att man ska kunna jämföra detta med traditionell SSR.
Under 2005 kommer prov med att sända ut Metreport i textform via datalänken att genomföras. Metreporten visas i flygplanet på särskilda displayer, sk CDTI. Tanken är att t ex ATIS ska kunna skickas för alla flygplatser och att ATS ska slippa läsa väder till alla luftfartyg.

Målet är att samla så mycket erfarenheter av ADS-B som möjligt inför den operativa driftsättningen av ADS-B. Presentationsutrustning ska tänkas igenom för att den ska vara så optimal som möjligt vid driftsättningen.

Det första tjänsteställe som kommer att använda ADS-B operativt i Sverige kommer att bli Kiruna. Här fungerar EGOA som en "provstation" av programvara och liknande inför det operativa godkännandet.

EGOA för ATS

Om projektet

Deltagande ATS

Frågor och svar

ADS-B och Flygtrafikledning

Var med och tyck till

 

Startsida EGOA för ATS