ADS-B och flygtrafikledning

För många är ADS-B ett okänt begrepp fortfarande. Du hittar en enkel beskrivning under "frågor och svar". Ännu enklare kan man säga att det är det som kommer att ersätta radarn en dag på våra skärmar. Det är fortfarande långt till dess att ADS-B är den enda informationskällan men dagen då det börjar finnas parallellt med SSR kommer inom en ganska snar framtid.

Arbetsmässigt kommer det troligen inte att innebära så stora förändringar. Fraseologi och metodik kommer att vara i princip som nu. Vissa nya metoder kommer dock att introduceras och arbetsbelastningen på Fl kan minskas. Med systemet kan mer ansvar för att upprätthålla separation flyttas över till cockpit. Flygledaren kommer dock fortfarande vara den som styr upp flödet och kommer inte på något vis att bli utan uppgift.

ADS-B ger betydligt exaktare information och kan uppdateras så pass ofta så att man i princip kan se luftfartygens position i realtid (istället för den eftersläpning den traditionella SSR-radarn ger).

Runt om i världen idag pågår olika projekt som syftar till att introducera ADS-B. På vissa ställen används ADS-B mer eller mindre operativt redan. I Alaska pågår ett stort projekt, Capstone, som har drygt 200 utrustade flygplan. Syftet med det projektet är till stor del att minska antalet mid-air-collisions och att minska antalet controlled-flight-in-to-terrain. I Europa finns det sk NUP-projektet där ett stort antal deltagare arbetar mot att introducera ADS-B. I projektet ingår både flygtrafikledning, industri och flygbolag.

Världen står nu inte helt enad ännu i frågan om vilken datalänk som ska användas för att skicka ADS-B meddelande mm. VDL mode 4, som Sverige förespråkar, är en av huvudsakligen tre varianter. Amerika har en egen länk och det finns en länk som är en utveckling av SSR transpondern (Mode-S. Troligt är att det blir en lösning med en enklare länk i ett initialskede (Mode-S) och senare en länk som erbjuder mer kapacitet (VDL mode 4??). Det är dessutom troligt att det kan bli flera olika länkar som används och att transpondern ska kunna använda alla.

Här finner Du ett antal länkar där Du kan läsa mera om ADS-B i världen:

NUP-projektet
Capstone-projektet
ADS-B.com (ytterligare länkar till ADS-B sidor, främst Amerikanska)

EGOA för ATS

Om projektet

Deltagande ATS

Frågor och svar

ADS-B och Flygtrafikledning

Var med och tyck till

 

Startsida EGOA för ATS