Internationell workshop på Kungsängen

ANS: LFV och Eurocontrol genomförde på onsdagen en workshop och demonstration på Kungsängen i Norrköping för att bland annat visa vilken nytta allmänflygarna kan ha av ADS-B-tekniken.

Sedan början av 2003 har LFV/ANS drivit projektet EGOA i Östgöta terminalråde, där ett 40-tal mindre flygplan utrustats med transpondrar för ADS-B VDL Mode 4. Det projektet avslutas nu. Det arbete som inletts fortsätter istället i Eurocontrol-projektet Cristal Sweden inom ramen för programmet CASCADE.

- LFV har varit starkt engagerat i utvecklingen av ADS-B VDL Mode 4. Vi tror att om det införs på rätt sätt kan det innebära stora fördelar för flyget och inte minst för allmänflyget, sa Thomas Allard, chef för division Flygtrafiktjänsten, när han inledde onsdagens workshop.

 Läs mer om EGOA.
 Läs mer om CASCADE.


Informationsägare:  Ingvar Karlsson
Publicerad av:  LFV\ANPERFRO
Senast ändrad:  2005-10-26
Skriv ut
Lägg till i mina länkar

© 2005 Luftfartsverket - all information på intranätet är avsedd för internt bruk